home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

labo schijven 1 MBR (obsolete -- 2014)


MBR was een partitiesysteem dat werkte met maximaal 4 primary partitions en in EEn van die partitions kon je dan nog deelpartitions plaatsen (logical partitions genoemd)
 
Dit is een met printscreens begeleide oefening waarbij je, stap voor stap, linux schijven configureert:

 • schijven toevoegen,
 • evalueren,
 • partitionneren,
 • formateren,
 • mounten,
 • permanent maken in /etc/fstab,
 • en na elke stap testen.
   

  1. Kloon je virtualbox linux client
   • selecteer in virtualbox manager een schone machine (clean 2 clone), vergewis er u van dat de machine uit staat.
   • klik rechts op deze machine en vervolgens 'Clone' in het menu
   • geef de machine een nieuwe naam vb.: LX-mint-DISKS
   • MAC address policies: generate new MAC addresses for all adapters
   • klik dan op next
   • selecteer Full Clone en klik op Clone
   • heb geduld ... en wacht tot er een nieuwe machine in vbox manager verschijnt
     
  2. Extra Harde Schijven toevoegen
   • in vbox manager klik je op de nieuwe machine
   • klik vervolgens in het rechter gedeelte op storage
   • selecteer indien nodig de SATA controller
   • klik nu op het pictogram met een harde schijf en een plusteken
    vbox-clone-storage
   • klik op Create new disk >>> type VDI >>> dynamically allocated
   • wijzig de default size naar 320GB
   • klik op create -- daarna op choose (de net gemaakte disk is al geselecteerd)
   • verifieer even of alles in orde is ...
   • doe nogmaals hetzelfde voor een tweede harddisk
   • geef de tweede harde schijf wel een andere naam (alle andere gegevens zijn hetzelfde)
   • het venster Storage zie er nu als volgt uit:
    storage

     

  3. Evalueer
   We gaan nu kijken of we de pas toegevoegde schijven ook terugvinden in onze nieuwe machine. De meest complete manier is via de utility parted. Tik het volgende commando in:
    
   user@mint18-00 ~ $ sudo parted --list
   user@mint18-00 ~ $ sudo parted --list
   [sudo] password for user: 
   Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
   Disk /dev/sda: 53,7GB
   Sector size (logical/physical): 512B/512B
   Partition Table: msdos
   Disk Flags: 
    
   Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
   1   1049kB 51,5GB 51,5GB primary  ext4      boot
   2   51,5GB 53,7GB 2145MB extended
   5   51,5GB 53,7GB 2145MB logical  linux-swap(v1)
    
   Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
   Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)                      
   Disk /dev/sdb: 342GB
   Sector size (logical/physical): 512B/512B
   Partition Table: unknown
   Disk Flags: 
    
   Error: /dev/sdc: unrecognised disk label
   Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)                      
   Disk /dev/sdc: 8590MB
   Sector size (logical/physical): 512B/512B
   Partition Table: unknown
   Disk Flags:

   In bovenstaand voorbeeld zien we dat er een "tik?"-fout gebeurd is tijdens het aanmaken van de tweede HD in vbox. /dev/sdc is te klein !!! Ik corrigeer en test opnieuw ...
    
   we kunnen ook kijken in de directory /dev of we daar onze nieuwe schijven vinden:

   $ ls -l /dev/sd*
   brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Apr 20 2017 /dev/sda
   brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Apr 20 2017 /dev/sda1
   brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Apr 20 2017 /dev/sda2
   brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Apr 20 2017 /dev/sda5
   brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Apr 20 2017 /dev/sdb
   brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Apr 20 2017 /dev/sdc

    

  4. Partitionneren met MBR: fdisk
   In deze praktijkoefening gaan we de harde schijf /dev/sdb van 320 GB verdelen in partities. Hiertoe gebruiken we de bejaarde utility fdisk. fdisk dateert nog uit een tijd toen sommige terminals een papiervoering hadden (matrix-printers met een toetsenbord en groen-wit kettingpapier). Om met fdisk te werken heb je sudo-rechten nodig.
    

   • help en display
     
    $ sudo fdisk /dev/sdb
    Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
    Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
    Be careful before using the write command.
    --
    Device does not contain a recognized partition table.
    Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x8f53e27f.
    --
    Command (m for help): m
    --
    Help:
    ** DOS (MBR)
    a  toggle a bootable flag
    b  edit nested BSD disklabel
    c  toggle the dos compatibility flag
    ** Generic
    d  delete a partition
    F  list free unpartitioned space
    l  list known partition types
    n  add a new partition
    p  print the partition table
    t  change a partition type
    v  verify the partition table
    i  print information about a partition
    ** Misc
    m  print this menu
    u  change display/entry units
    x  extra functionality (experts only)
    ** Script
    I  load disk layout from sfdisk script file
    O  dump disk layout to sfdisk script file
    ** Save & Exit
    w  write table to disk and exit
    q  quit without saving changes
    ** Create a new label
    g  create a new empty GPT partition table
    G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
    o  create a new empty DOS partition table
    s  create a new empty Sun partition table

    Van de vele mogelijkheden gebruiken we er in normale omstandigheden slechts zeven:
     
    m .. print this menu
    n .. add a new partition
    p .. print the partition table
    t .. change a partition type
    d .. delete a partition
    w .. write table to disk and exit
    q .. quit without saving changes
     
    Laat ons nu even de huidige partitietabel bekijken:

    fdisk-new-01

     

   • een nieuwe partitietabel creëren
     
    We willen we een nieuwe partitietabel opbouwen als volgt:
    • een primary partitie van 30G voor een linux systeem
    • nog een primary partitie van 30G voor een latere linux versie,
    • een extended partition op de rest van de harde schijf
      

   In de extended partition:

   • een logical partition van 4GB voor swap,
   • een logical partition van 50GB voor een database
   • een logical partition van de rest van schijf voor /home
     
    • we beginnen met een primary partitie van 30G
     fdisk-new-02

     Ik tik eerst n om een nieuwe partitie te maken,
     dan kies ik p voor een primary partition,
     het is de eerste primary partition dus die geef ik nummer 1
     De eerste cylinder van een partitie (default) wordt altijd goed gekozen door fdisk zelf, dus ik druk enter
     Tenslotte geef ik de grootte mee met +30G i.p.v. een cylinder. Dat is veel makkelijker.
     (Pas op: als je geen + tikt gaat het fout)
      
     Ik kijk nog even of alles goed gegaan is:

     fdisk-new-03

      

    • nog een primary partitie van 30G
     fdisk-new-04

      

    • een extended partition van de rest van harde schijf
     fdisk-new-05

     We drukken hier weer de letter n voor een nieuwe partitie, daarna de e van extended. We geven een extended ook een primary nummer, dat wordt hier dus 3. De extended is bezet de rest van de harde schijf. fdisk stelt telkens de twee uiterste waarden voor, en dat is exact wat we willen, we drukken twee keer enter. We visualiseren weer met p.
      

    • een logical partition van 4GB voor swap
     fdisk-new-06

     Een logical partition is even eenvoudig aan te maken als een primary partition, tenminste als we er aan gedacht hadden eerst een extended te maken. We drukken weer n voor een nieuwe partitie, daarna l voor logical, enter voor een default begin en +4G voor een grootte van 4GB.
     Merk op dat deze logical partition in de extended zit: de start cylinder is dezelfde als die van de extended partition.
      
     Eén ding is nog niet correct: het partition id staat nog niet op 82 voor swap. Dat doen we als volgt:

     fdisk-new-07

     Met t van type vragen we fdisk een partition id te willen aanpassen. We tikken het partition nummer 5 in (van /dev/sdb5), en daarna 82
      
     We kunnen alle mogelijke partition id's op scherm brengen door l in te tikken. Dan krijgen we volgend scherm:

     fdisk-new-08

      

    • een logical partition van 50GB voor een database
     fdisk-new-09

      

    • een logical partition van de rest van schijf voor /home
     fdisk-new-10

      

    • partitietabel opslaan
     Onze partitietabel is nu compleet en correct. We mogen niet vergeten hem op te slaan.
     fdisk-new-11

     wegschrijven met w
     (als je denkt dat je alles hebt verpest kun je ook fdisk zonder "save" verlaten met q)
      

    • herstarten
     Vooraleer we kunnen formatteren moeten we nog herstarten. De huidige live-cd of linux distributie maakt waarschijnlijk nog gebruik van de oude partitietabel. We controlleren eerst nog even met
     fdisk-new-12

     en herstarten daarna de linux virtual.
      

  5. Formatteren
    
   De meeste gebruikte formaten voor linux partities zijn ext4 en xfs.
   In deze oefening formatteren  we /dev/sdb1 en /dev/sdb2 als ext4
   /dev/sdb6 en /dev/sdb7 als xfs.
    
   We tikken achtereenvolgens de volgende commando's in:
   $ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
   mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
   Creating filesystem with 7864320 4k blocks and 1966080 inodes
   Filesystem UUID: 4695fd97-9b2e-4481-bd6b-b6959913cbea
   Superblock backups stored on blocks: 
   32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
   4096000
   Allocating group tables: done              
   Writing inode tables: done              
   Creating journal (32768 blocks): done
   Writing superblocks and filesystem accounting information: done  

   $ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2

   mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
   Creating filesystem with 7864320 4k blocks and 1966080 inodes
   Filesystem UUID: 01aa2494-5139-4830-b455-0260cc69a728
   Superblock backups stored on blocks: 
   32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
   4096000
   Allocating group tables: done              
   Writing inode tables: done              
   Creating journal (32768 blocks): done
   Writing superblocks and filesystem accounting information: done  

   $ sudo mkfs.xfs /dev/sdb6

   meta-data=/dev/sdb6       isize=512  agcount=4, agsize=3276800 blks
    =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
    =            crc=1    finobt=1, sparse=0
   data   =            bsize=4096  blocks=13107200, imaxpct=25
    =            sunit=0   swidth=0 blks
   naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
   log   =internal log      bsize=4096  blocks=6400, version=2
    =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
   realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

   $ sudo mkfs.xfs /dev/sdb7

   meta-data=/dev/sdb7       isize=512  agcount=4, agsize=13500160 blks
    =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
    =            crc=1    finobt=1, sparse=0
   data   =            bsize=4096  blocks=54000640, imaxpct=25
    =            sunit=0   swidth=0 blks
   naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
   log   =internal log      bsize=4096  blocks=26367, version=2
    =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
   realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

    
   Een swap partitie wordt niet geformatteerd maar geinitializeerd met mkswap:
    
   $ sudo mkswap /dev/sdb5

   Setting up swapspace version 1, size = 4 GiB (4294963200 bytes)
   no label, UUID=c5e46f6c-ba39-472d-93b2-ed25d3e73204

    

  6. Mounten
    
   Mountpoints maak je met mkdir als root.
   Mounten doe je met het commando mount
   Een mount verwijderen doe je met het commando umount
   Een swap activeren doe je met swapon
   Een swap desactiveren doe je met swapoff
   Alle mounts op scherm brengen doe je met mount of df
   De swap op scherm brengen doe je met swapon -s
    
   We mounten nu /dev/sdb1 op /system-1 en /dev/sdb2 op /system-2
   Vervolgens komt /dev/sdb6 op /sql en /dev/sdb7 op /nexthome
   Tenslotte activeren we de swap
     
   $ sudo mkdir /system-1 /system-2 /sql /nexthome -v
   mkdir: created directory '/system-1'
   mkdir: created directory '/system-2'
   mkdir: created directory '/sql'
   mkdir: created directory '/nexthome'
    
   $ sudo mount /dev/sdb1 /system-1 -v
   mount: /dev/sdb1 mounted on /system-1.
    
   $ sudo mount /dev/sdb2 /system-2 -v
   mount: /dev/sdb2 mounted on /system-2.
    
   $ sudo mount /dev/sdb6 /sql -v
   mount: /dev/sdb6 mounted on /sql.
    
   $ sudo mount /dev/sdb7 /nexthome -v
   mount: /dev/sdb7 mounted on /nexthome.
    
   $ sudo swapon /dev/sdb5 -v
   swapon /dev/sdb5
   swapon: /dev/sdb5: found swap signature: version 1d, page-size 4, same byte order
   swapon: /dev/sdb5: pagesize=4096, swapsize=4294967296, devsize=4294967296

   We kunnen nu onze mounts op scherm brengen met het commando mount of met df.
   We kunnen de swap zien met swapon -s.
    

  7. /etc/fstab
    
   Als je manueel een schijf toevoegt aan je systeem, en je herstart, zijn al je zonet gemounte partities verdwenen. We maken de mounts permanent door ze toe te voegen aan het configuratie-bestand /etc/fstab. Dat kan met nano.
    
   Maak eerst een veiligheidskopie:
   $ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.good
    
   Editeer dan de /etc/fstab:
     
   $ sudo nano /etc/fstab
   # /etc/fstab: static file system information.
   #
   # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
   # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
   # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
   #
   # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
   # / was on /dev/sda1 during installation
   UUID=4ab7fc11-8638-4753-ad2d-b7c4d24aa8cf /    ext4  errors=remount-ro 0   1
   # swap was on /dev/sda5 during installation
   UUID=0e4a6794-8db6-4702-8a8c-8aabd46b07d5 none     swap  sw      0  0
   ## de partities van /dev/sdb die we in de oefening hebben toegevoegd:
   /dev/sdb1    /system-1    ext4  defaults    0    0
   /dev/sdb2    /system-2    ext4  defaults    0    0
   /dev/sdb6    /sql      xfs   defaults    0    0
   /dev/sdb7    /nexthome    xfs   defaults    0    0

   Als we alles correct hebben ingevuld, un-mounten we eerst weer alle partities, om daarna fstab te testen we met
    
   $ sudo mount -av
    

   $ sudo umount /system-1
   $ sudo umount /system-2
   $ sudo umount /sql
   $ sudo umount /nexthome
    
   $ df
   Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
   udev       1002808    0  1002808  0% /dev
   tmpfs       204844  3708  201136  2% /run
   /dev/sda1    49409840 5953544 40923384 13% /
   tmpfs      1024204   168  1024036  1% /dev/shm
   tmpfs        5120    4   5116  1% /run/lock
   tmpfs      1024204    0  1024204  0% /sys/fs/cgroup
   cgmfs        100    0    100  0% /run/cgmanager/fs
   tmpfs       204844   40  204804  1% /run/user/1000
    
   $ sudo mount -av
    
   $ df
   Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
   udev       1002808    0  1002808  0% /dev
   tmpfs       204844  3708  201136  2% /run
   /dev/sda1    49409840 5953544 40923384 13% /
   tmpfs      1024204   168  1024036  1% /dev/shm
   tmpfs        5120    4   5116  1% /run/lock
   tmpfs      1024204    0  1024204  0% /sys/fs/cgroup
   cgmfs        100    0    100  0% /run/cgmanager/fs
   tmpfs       204844   40  204804  1% /run/user/1000
   /dev/sdb1    30832636  44992 29198396  1% /system-1
   /dev/sdb2    30832636  44992 29198396  1% /system-2
   /dev/sdb6    52403200  32960 52370240  1% /sql
   /dev/sdb7   215897092  32960 215864132  1% /nexthome

   Tenslotte durven we onze machine te herstarten om nog één keer te kijken of alles gelukt is ...

Deel 2

Verdeel nu de tweede extra schijf, /dev/sdc als volgt met fdisk:
 
/dev/sdc1 -> 80GB -> ext4 -> mountpoint /extra
/dev/sdc2 -> rest van schijf: extended
/dev/sdc5 -> 160GB -> xfs -> mountpoint /extra/linux-virtuals
/dev/sdc6 -> rest van schijf -> xfs -> mountpoint /extra/iso-files
 
voeg ook toe aan je /etc/fstab